RSS

การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA

26 Jun

ตัวอย่างการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการใช้ VBA ในการจัดการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีครับ โดยมีฐานข้อมูลพนักงานอยู่ที่ชีท Database ส่วนชีท Report จะเป็นการดึงรายชื่อของพนักงานมาแสดงตามแผนกที่เลือกในเซลล์ E2 ของชีท Report

หลังจากนำข้อมูลมาวางแล้วก็กำหนดให้จัดรูปแบบให้ด้วยเพื่อให้มีความสวยงามน่าใช้งาน โดยทำการจัดรูปแบบเฉพาะช่วงที่มีข้อมูลเท่านั้น ดูภาพ Database และ Report ตามด้านล่างครับ

ภาพตัวอย่างฐานข้อมูลพนักงาน

EmpNameByDept

ภาพตัวอย่าง Report ที่ต้องการ

EmpNameByDept1

ภาพแสดงตัวอย่างการทำงาน

ShowDataByCondWithVBA

โดยใช้ Code VBA ดังต่อไปนี้

Smile Code ด้านล่างวางไว้ที่ชีท Report

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$E$2" And Target <> "" Then
ShowEmp
ElseIf Target.Address = "$E$2" And Target = "" Then
MsgBox "Please select data."
End If
End Sub

Smile Code ด้านล่างวางที่ Module ปกติ

Option Explicit
Option Base 1

Sub ShowEmp()
Dim a() As Variant, lng As Long
Dim r As Range, rAll As Range
Dim rt As Range, rl As Long
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
rl = Rows.Count
With Worksheets("Database")
Set rAll = .Range("F2", .Range("F" & rl).End(xlUp))
End With
For Each r In rAll
If r = Worksheets("Report").Range("E2") Then
lng = lng + 1
ReDim Preserve a(5, lng)
a(1, lng) = lng
a(2, lng) = r.Offset(0, -5)
a(3, lng) = r.Offset(0, -4)
a(4, lng) = r.Offset(0, -3)
a(5, lng) = r.Offset(0, -2)
End If
Next r
If lng > 0 Then
With Worksheets("Report")
Set rt = .Range("A5", .Range("E" & lng - 1 + 5))
.Range("A5", .Range("A" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
.Range("A5:E5").Copy
rt.PasteSpecial xlPasteFormats
rt = Application.Transpose(a)
.Range("B5", .Range("B" & rl).End(xlUp)).NumberFormat = "000000"
.Range(.Range("A4").End(xlDown).Offset(1, 0), .Range("E" & rl)).Clear
.Range("E2").Activate
End With
Else
MsgBox "Data not found."
End If
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

ซึ่งมีหลักการทำงานสำคัญ ๆ ดังนี้

 1. นำเซลล์ E2 ในชีท Report ไปเปรียบเทียบกับค่าในคอลัมน์ F ของชีท Database
 2. ค่าที่ตรงกันจะเก็บไว้ใน Array
 3. นำ Array มาวางที่ชีท Report
 4. จัดรูปแบบให้กับรายงานที่ได้

นอกจากการใช้ Array เข้ามาช่วยแล้ว ทางเลือกอื่นในการเขียน Code เช่น สามารถเลือกเขียน Code ให้ทำ Advanced Filter แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาแสดงเช่นนี้เป็นต้นครับ Winking smile

Advertisements
 
7 Comments

Posted by on 26/06/2011 in Advanced Filter, List, Lookup

 

7 responses to “การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA

 1. Anonymous

  09/08/2011 at 11:48 am

  ShowEmp ,Target คืออะไร ตรงไหนค่ะ แล้วต้องเอา Code S ub ShowEmp()ไปแปะ ลองทำตามแล้ว Error ค่ะ

   
 2. คนควน

  09/08/2011 at 12:05 pm

  ShowEmp คือชุดคำสั่งให้แสดงข้อมูลตามเงื่อนไขTarget คือเซลล์ที่ User กำลังทำงานส่งไฟล์ที่ลองทำเองแล้วไปที่ http://www.snasui.com/ จะช่วยดูให้ครับการใช้ VBA ในการดึงข้อมูลตามต้องการด้วยวิธีนี้ ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ VBA เพราะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเองได้หากความต้องการเปลี่ยนไป

   
 3. Anonymous

  09/08/2011 at 2:58 pm

  ลักษณะไฟล์ที่ทำจะ้หมือนของคุณเลยค่ะ คือ มี Sheet ข้อมูล และ อีก sheet คือเลือกตัวที่ต้องการจะ Print ก็เลยจะเลียนแบบของคุณ แต่ก็ Error ค่ะ

   
 4. คนควน

  09/08/2011 at 4:21 pm

  🙂 ถ้าเหมือนกันทุกอย่างย่อมไม่ Error แน่นอนครับ

   
 5. Anonymous

  14/12/2011 at 10:34 am

  อยากสอบถามค่ะต่อยอดจากตัวอย่างนะค่ะ ถ้าหยอดค่าให้แสดงข้อมูลแล้ว ให้มีปุ่มกด แล้ว แสดงออกมาเป้น Report ที่เป็น File Pdf ได้ไหมค่ะรบกวนไขข้อกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุรล่วงหน้าคะ

   
 6. คนควน

  14/12/2011 at 2:37 pm

  แสดงเป็น Report PDF ก็ต้อง Save File เป็น PDF ครับ กรณี 2010 สามารถทำได้เลย ส่วน 2007 ลงไปคงต้องติดตั้ง Add-ins เพิ่มกรณีสอบถามปัญหา Excel ให้ถามที่ http://www.snasui.com/ ครับ

   
 7. ภูเบศ

  13/06/2018 at 5:14 am

  อาจารย์ครับทำไมผมทำแล้วมันโชว์แค่แถวเดียว คล้ายๆการทำvlookup ครับ

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: