RSS

การวางข้อมูลโดยไม่ให้ช่องว่างไปทับเซลล์ที่มีข้อมูล

14 Nov

การ Copy แล้ววางข้อมูลมีหลาย Option ให้เลือกไม่ว่าจะวางแบบค่า วางเฉพาะรูปแบบ หรือวางแบบภาพ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นมาก การวางอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือ การวางแบบไม่นำเซลล์ว่างไปทับเซลล์ที่มีข้อมูล นั่นหมายความว่า เราทำการ Copy ข้อมูลจากที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งข้อมูลนั้นมีเซลล์ว่างประกอบอยู่ด้วย เราต้องการนำไปวางบนพื้นที่ใด ๆ ที่มีข้อมูลอยู่ก่อนแล้วโดยมีความตั้งใจคือ ถ้าต้นทางไม่เป็นเซลล์ว่างก็ให้นำข้อมูลต้นทางไปวาง ถ้าหากข้อมูลต้นทางเป็นเซลล์ว่างก็ไม่ต้องทับข้อมูลเดิมที่มีข้อมูลอยู่แล้ว การวางลักษณะนี้โดยปกติแล้วจะเป็นการ Update ข้อมูล

โดยมีวิธีการทำดังนี้

  1. Copy ข้อมูลต้นทาง
  2. ไปที่เซลลปลายทางแล้วคลิกขวา เลือก Paste Special
  3. เลือก Skip Blanks แล้วคลิก OK

ลองดูภาพประกอบตามด้านล่างครับ

SkibBlanks

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 14/11/2009 in Skip Blanks

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: